Onze groene doelen voor 2030

Onze groene doelen voor 2030

We streven ernaar de milieuvoetafdruk van onze zakelijke en operationele activiteiten en activiteiten zo klein mogelijk te maken. We hebben een bedrijfsbreed milieustappenplan ontwikkeld dat bepaalt hoe we de ambitieuze doelstellingen die zijn vastgesteld ter vermindering van om onze lokale en wereldwijde milieu-impact zullen bereiken. Deze zijn:

De uitstoot van broeikasgassen met 35% verminderen tegen 2030 (icon)

BKG emissies 

Uitstoot van broeikasgassen verminderen met 35% tegen 2030 en koolstofneutraal worden voor de activiteiten die we direct beheren tegen 2030

Lees meer

Waterverbruik verminderen met 20% tegen 2030 (icon)

Wateronttrekking

Wateronttrekking verminderen met 20% tegen 2030

Lees meer

Afvalproductie verminderen met 25% tegen 2030 (icon)

Afvalproductie

Afvalproductie verminderen met 25% tegen 2030

Lees meer