1 Samenwerken met lokale gemeenschappen

1 Samenwerken met lokale gemeenschappen

In 2019 engageerde UCB zich wereldwijd in verschillende activiteiten, gedreven door onze medewerkers en sponsorde stichtingen en organisaties die ernaar streven om bij te dragen aan hun gemeenschappen.

Wereldwijd

In 2019 was UCB de exclusieve sponsor van een internationale, multi-ziekten, gebiedsgericht onderzoeks­programma, geleid door de Inlichtingen Eenheid van de Economist (EIU - The Economist Intelligence Unit). Dit initiatief had tot doel de rol van patiëntwaarde in de gezondheidszorg voor te lichten en heeft verschillende publicaties en evenementen opgeleverd. In februari publiceerde EIU een rapport met de titel: “Gezonde Partnerschappen Creëren”: De Rol van Patiëntwaarde en Patiëntgerichte Zorg in Gezondheidssystemen” die de belangrijkste factoren onderzoekt die een diverse reeks landen met een hoog- en middeninkomen zou moeten overwegen om patiëntgerichte zorg beter te integreren, een evoluerend en uitdagend concept voor belaste gezondheidszorgsystemen die traditioneel paternalistisch en leveranciersgericht zijn geweest. Jean-Christophe Tellier, UCB’s CEO, nam in februari deel aan een multi-belanghebbenden-evenement in Brussel waar EIU het rapport Gezonde Partnerschappen Creëren uitbracht, samen met een ‘scorekaart’ voor het gezondheidsbeleid van de onderzochte landen en bevindingen uit een internationale enquête onder patiëntenorganisaties. Een op Japan gericht EIU vervolg-initiatief - opnieuw exclusief gesponsord door UCB - onderzocht “Vrouwenrechten in de Gezondheidszorg" en was het onderwerp van een door de EIU georganiseerd multibelanghebbenden-evenement dat in december werd gehouden op de Belgische ambassade in Tokio.

De VS

UCB zet zich in voor de ondersteuning van wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (Science, Technology, Engineering and Mathematics – STEM) onderwijs en activiteiten in onze lokale gemeenschappen in de VS om de volgende generatie wetenschappers te helpen die hun carrière wijden aan het vinden van oplossingen voor patiënten.

Deze activiteiten zijn bedoeld om jonge kinderen te betrekken bij het leren en het deel uitmaken van de oplossingen voor de toekomst, en om beurzen en educatieve programma’s voor hoger leren te ondersteunen.

In Atlanta ondersteunde UCB onder andere het Atlanta Wetenschapsfestival om studenten te laten ervaren hoe het voelt in de schoenen van een patiënt te lopen en zo meer te leren over osteoporose en fragiliteitsbreuken – een gebied waar we hopen een groeiend wereldwijd bewustzijn te creëren en een verschil te maken.

In Noord-Carolina werken UCB-medewerkers als vrijwilliger bij activiteiten die jongeren willen betrekken en in staat stellen na te denken over het vinden van oplossingen voor onze gedeelde uitdagingen. Dit omvatte UCB-werknemers­vrijwilligers die betrokken waren bij STEM in het Park SciFest-studentenevenement om echte uitdagingen op te lossen door ontwerpdenken en ideevorming en onze steun aan het STEMposium om K-12-leraren in de klas te ondersteunen.

Europa en België

UCB ondersteunt verschillende organisaties en stichtingen die bijdragen aan het versterken van de denkers van morgen. Dit omvat de driejaarlijkse € 100 000 UCB-prijzen voor de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth (GSKE), ondersteuning voor nationale onderzoeksteams die het zenuwstelsel willen begrijpen, en onze driejarige inzet om de B19 School te sponsoren om banen te creëren in België, met name in de digitale transformatie voor de over 18-jarigen. UCB levert ook een jaarlijkse bijdrage aan de Koninging Paola Stichting, met als doel de ontwikkeling en integratie van lokale jongeren te ondersteunen door te helpen met de integratie van kansarme kinderen, opvoeders te ondersteunen en te belonen, en door projecten van lokale studenten te belonen. UCB sponsort CAP48, Baluchon Alzheimer, die tot doel heeft de houding ten opzichte van invaliditeit en kinderarmoede te veranderen. Via zijn jaarlijkse campagne benadrukt CAP48 de moeilijkheden waarmee mensen met een handicap en jongeren met integratieproblemen in hun dagelijks leven worden geconfronteerd. In 2019 sponsorde UCB CAP48 voor € 25 000

China

UCB China zet zich in voor openbare wetenschaps- en gezondheidseducatie. Het UCB Speciaal Fonds voor Hersenwetenschapseducatie (The UCB Brain Science Education Special Fund) is opgericht in samenwerking met het Wetenschaps- en Technologiemuseum van Shanghai (Shanghai Science and Technology Museum - SSTM) en de Stichting voor Wetenschapsontwikkeling en educatie van Shanghai (Shanghai Science Education Development Foundation - SSEDF) om het publiek bewust te maken van hersenwetenschap en om onderzoek in het veld te stimuleren. Het Speciaal Fonds heeft internationale en Chinese top neurowetenschappen en kunstmatige intelligentie (KI)-experts samengebracht om de toekomstige nieuwe tentoonstellingsruimte voor hersenwetenshap bij SSTM te helpen ontwerpen. In samenwerking met de Chinese Academy voor Wetenschap (China Academy of Science) en experten organiseerde het UCB Speciaal Fonds “Dialoog tussen hersenwetenschap en KI”-lezingen omtrent de werking van menselijke hersenen werken en de toekomst van KI. Meer dan 10 000 mensen namen persoonlijk of online deel.

Relevante GRI indicatoren

102-12 gri-id12:102-12 413-1 gri-id69:413-1