2.5 Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

2.5 Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

Toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB NV

 

 

€ miljoen

Aandelen­kapitaal en uitgifte­premies

Eigen aandelen

Over­gedragen resultaat

Overige reserves

Cumula­tieve omreke­nings­verschillen

Financiële activa aan FVOCI

Kasstroom­afdekkingen

Totaal

Minder­heids­belangen

Totaal eigen vermogen

Balans per 1 januari 2019

2 614

−342

4 394

−146

−154

−5

−51

6 310

−55

6 255

Winst van de periode

792

792

25

817

Niet-gerealiseerde resultaten van de periode

29

96

14

55

194

194

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

792

29

96

14

55

986

25

1 011

Dividenden (Toelichting 41)

−228

−228

−228

Op aandelen gebaseerde betalingen (Toelichting 27)

58

58

58

Overboeking tussen reserves

52

−52

Eigen aandelen (Toelichting 26)

−87

−87

−87

Balans per 31 december 2019

2 614

−377

4 964

−117

−58

9

4

7 039

−30

7 009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

Toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB NV

 

 

€ miljoen

Aandelen­kapitaal en uitgifte­premies

Eigen aandelen

Over­gedragen resultaat

Overige reserves

Cumula­tieve omreke­nings­verschillen

Financiële activa aan FVOCI

Kasstroom­afdekkingen

Totaal

Minder­heids­belangen

Totaal eigen vermogen

Balans per 1 januari 2018

2 614

−357

3 811

−155

−220

30

90

5 813

−77

5 736

Winst van de periode

800

800

23

823

Niet-gerealiseerde resultaten van de periode

9

66

−35

−141

−101

−1

−102

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

800

9

66

−35

−141

699

22

721

Dividenden (Toelichting 41)

−222

−222

−222

Op aandelen gebaseerde betalingen (Toelichting 27)

58

58

58

Overboeking tussen reserves

53

−53

Eigen aandelen (Toelichting 26)

−38

−38

−38

Balans per 31 december 2018

2 614

−342

4 394

−146

−154

−5

−51

6 310

−55

6 255