2.2 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

2.2 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

Voor het boekjaar eindigend op 31 december

 

 

 

€ miljoen

Toelichting

2019

2018

Winst van de periode

 

817

823

Niet-gerealiseerde resultaten

 

 

 

Posten die overgeboekt kunnen worden naar de winst of het verlies in latere perioden

 

 

 

- Nettowinst/-verlies (−) op de financiële activa tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in niet-gerealiseerde resultaten

 

14

−35

- Wisselkoersverschillen op omzetting van buitenlandse activiteiten

 

96

65

- Effectief gedeelte van winst/verlies (−) op kasstroomafdekkingen

 

36

−194

Winstbelasting met betrekking tot de componenten van niet-gerealiseerde resultaten die overgeboekt kunnen worden naar de winst of het verlies in latere perioden

 

19

53

Posten die nooit worden overgeboekt naar de winst of het verlies in latere perioden

 

 

 

- Herwaardering van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten

32

28

12

- Winstbelasting met betrekking tot de componenten van niet-gerealiseerde resultaten die nooit worden overgeboekt naar de winst of het verlies in latere perioden

 

1

−3

Niet-gerealiseerde resultaten voor de periode, na belastingen

 

194

−102

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode, na belastingen

 

1 011

721

Toerekenbaar aan:

 

 

 

Aandeelhouders van UCB NV

 

986

699

Minderheidsbelangen

 

25

22

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode, na belastingen

 

1 011

721