1.7 Kasstroomoverzicht

1.7 Kasstroomoverzicht

De evolutie van door de biofarmaceutische activiteiten gegenereerde kasstromen wordt beïnvloed door de volgende elementen:

  • De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg € 882 miljoen, waarvan € 893 miljoen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, in vergelijking met € 1 098 miljoen in 2018 en komt voort uit de onderliggende netto winstgevendheid, gecompenseerd door een grotere behoefte aan commerciële en ontwikkelingsvoorraad en hogere handelsvorderingen na een sterke netto-omzet in het vierde kwartaal.
  • De kasstroom uit investeringsactiviteiten vertoonde een uitstroom van € 235 miljoen (voortgezette bedrijfsactiviteiten) vergeleken met € 320 miljoen in 2018. De uitstroom is gerelateerd aan investeringen in activa zoals midazolam verworven van Proximagen, gecompenseerd door de verkoop van niet-kernactiva.
  • De kasstroom uit financieringsactiviteiten heeft een uitstroom van € 605 miljoen, en omvat het dividend betaald aan aandeelhouders van UCB (€ 228 miljoen), de aankoop van eigen aandelen (€ 77 miljoen) en de terugbetaling van leningen (€ 118 miljoen) en de EMTN-obligaties (€ 75 miljoen).