1.5 Kern-WPA

1.5 Kern-WPA

 

 

 

 

 

 

Actueel

Verschil

€ miljoen

2019

2018

Actuele
wisselkoersen

CW

Winst

817

823

−1%

15%

Toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB

792

800

−1%

15%

Toerekenbaar aan minderheidsbelangen

25

23

8%

2%

Winst toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB

792

800

−1%

15%

Totaal bijzondere waardeverminderingen, reorganisatiekosten en overige baten (−)/lasten

50

−4

>−100%

>−100%

Winstbelastingen op bijzondere waardeverminderingen, reorganisatiekosten en overige lasten (−)/baten

−1

7

>−100%

>−100%

Winst (−)/verlies uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

−2

−8

−71%

−73%

Afschrijvingen van immateriële activa gerelateerd aan de omzet

154

134

14%

13%

Winstbelasting op afschrijvingen van immateriële activa gerelateerd aan de omzet

−17

−28

−39%

−39%

Kern-winst toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB

974

901

8%

23%

Gewogen gemiddeld aantal aandelen (miljoen)

187

188

−1%

 

Kern-WPA toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB (€)

5,20

4,78

9%

24%

 

 

 

 

 

De winst toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB, gecorrigeerd voor het effect na belastingen van aan te passen elementen, financiële eenmalige posten, de bijdragen na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten en de netto afschrijving van immateriële activa gerelateerd aan omzet, geeft aanleiding tot een kern-winst toerekenbaar aan de aandeelhouders van UCB van € 974 miljoen (8%), wat leidt tot een kern-winst per aandeel (WPA) van € 5,20 per aandeel, ten opzichte van € 4,78 in 2018, op een niet-verwaterd gewogen gemiddeld aantal aandelen van 187 miljoen (−1%).