1.4 Nettowinst

1.4 Nettowinst

 

 

 

 

 

 

Actueel

Verschil

€ miljoen

2019

2018

Actuele
wisselkoersen

CW

Recurrente EBIT

1 118

1 105

1%

12%

Kosten voor bijzondere waardeverminderingen

−2

0

N/A

N/A

Reorganisatiekosten

−47

−20

>100%

>100%

Nettowinst op afstotingen

41

47

−12%

−12%

Overige baten/lasten (−)

−42

−23

86%

84%

Totaal bijzondere waardeverminderingen, reorganisatiekosten en overige baten/lasten (−)

−50

4

>−100%

>−100%

EBIT (operationele winst)

1 068

1 109

−4%

7%

Netto financiële kosten (−)

−107

−93

15%

14%

Resultaat van geassocieerde deelnemingen

−1

−1

−48%

−48%

Winst vóór belastingen

960

1 015

−5%

6%

Winstbelastingen

−146

−200

−27%

−26%

Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

814

815

0%

16%

Winst/verlies (−) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

2

8

−71%

−73%

Winst

817

823

−1%

15%

Toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB

792

800

−1%

15%

Toerekenbaar aan minderheidsbelangen

25

23

8%

2%

Nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB

792

800

−1%

15%

 

 

 

 

 

Het totaal voor bijzondere waardeverminderingen, reorganisatiekosten en overige baten/lasten (−) bedroeg € 50 miljoen kosten (tegenover inkomsten van € 4 miljoen in 2018) en omvatten reorganisatiekosten, gerechtskosten en proceskosten, gedeeltelijk gecompenseerd door inkomsten uit de winst op de afstotingen. In 2019 versterkte UCB haar bedrijfsmodel om maximale flexibiliteit te garanderen om te voldoen aan de groeiverwachtingen voor de komende jaren, vandaar de reorganisatiekosten.

De netto financiële kosten stegen van € 93 miljoen in 2018 naar € 107 miljoen in 2019.

De winstbelastingen bedroegen € 146 miljoen tegenover € 200 miljoen in 2018. Het gemiddeld effectief belastingpercentage bedroeg 15%, in vergelijking met 20% in 2018. Het effectief belastingpercentage voor 2019 wordt aangedreven door de hogere groepsopbrengsten en de toenemende impact van O&O-gerelateerde belastingaftrekken in belangrijke landen.

De winst uit beëindigde bedrijfsactiviteiten daalde van € 8 miljoen in 2018 naar € 2 miljoen in 2019.

De winst van de Groep bedroeg € 817 miljoen (tegenover € 823 miljoen), waarvan € 792 miljoen kan worden toegerekend aan de aandeelhouders van UCB en € 25 miljoen aan minderheidsbelangen. Voor 2018 haalde UCB een winst van € 823 miljoen, waarvan € 800 miljoen toerekenbaar was aan aandeelhouders van UCB en € 23 miljoen aan minderheidsbelangen.