1.3 Opbrengsten en recurrente EBITDA

1.3 Opbrengsten en recurrente EBITDA

1.3.1 Netto-omzet per product

De totale netto-omzet steeg in 2019 naar € 4 680 miljoen, 6% meer dan vorig jaar of +7% meer bij constante wisselkoersen (CW). De netto-omzet vóór “aangemerkte afdekkingen geherclassificeerd naar netto-omzet” steeg met 11% (+7% CW). Aangepast voor de afstotingen in 2018 (voornamelijk “Innere Medizin” in Duitsland) en in het eerste kwartaal van 2019 (ijzersupplement Niferex®), en vóór hedging, bedroeg de groei +13% (+9% CW).

Deze verhoging is het gevolg van de voortdurende sterke groei van de kernproducten Cimzia®, Vimpat®, Keppra®, Briviact® en Neupro®, die een gecombineerde netto-omzet haalden van € 4 344 miljoen (+14%; +10% CW), wat meer dan 90% van de totale netto-omzet van UCB vóór hedging vertegenwoordigt.

 

 

 

 

 

 

Actueel

Verschil

€ miljoen

2019

2018

Actuele
wisselkoersen

CW

Immunologie

 

 

 

 

Cimzia®

1 712

1 446

18%

14%

Neurologie

 

 

 

 

Vimpat®

1 322

1 099

20%

15%

Keppra® (inclusief Keppra® XR/E Keppra®)

770

790

−3%

−5%

Neupro®

319

321

−1%

−3%

Briviact®

221

142

56%

49%

Gevestigde merken/Andere producten

440

514

−14%

−15%

Netto omzet vóór afdekkingen

4 784

4 312

11%

7%

Aangemerkte afdekkingen geherclassificeerd naar netto-omzet

−104

100

>−100%

 

Totale netto-omzet

4 680

4 412

6%

7%

 

 

 

 

 

Kernproducten

De netto-omzet van Cimzia® (certolizumab pegol), voor patiënten die met inflammatoire TNF gemedieerde ziekten leven, steeg tot € 1 712 miljoen (+18%; +14% CW), gedreven door een voortdurende duurzame groei in alle regio’s. De groei wordt ook aangedreven door nieuwe patiëntenpopulaties zoals vrouwen in vruchtbare leeftijd en mensen die leven met niet radiografische axiale spondyloartritis en psoriasis.

Vimpat® (lacosamide) met een netto-omzet van € 1 322 miljoen (+20%; +15% CW) bereikt meer en meer mensen die met epilepsie leven, wat weerspiegelt in een sterke groei in alle regio’s. Behandelingsopties die beschikbaar zijn voor patiënten omvatten zowel mono- en adjuvante therapie als gebruik voor pediatrische doeleinden.

Keppra® (levetiracetam), beschikbaar voor mensen die leven met epilepsie, behaalde een netto-omzet van € 770 miljoen (−3%; −5% CW). De evolutie weerspiegelt het gevestigd merk en de maturiteit van het product. In Europa werd de netto-omzet van Keppra® beïnvloed door een lokale, eenmalige aanpassing voor kortingen tijdens de eerste helft van 2019.

Briviact® (brivaracetam), beschikbaar voor mensen met epilepsie, bereikte een netto-omzet van € 221 miljoen, een verhoging van 56%, (+49% CW). Dit wordt gedreven door een sterke groei in alle regio’s waar Briviact® beschikbaar is voor patiënten. Briviact® heeft een andere werkingswijze dan Vimpat® en onderscheidt zich van Keppra®.

De netto-omzet van Neupro® (rotigotine), voor de behandeling van de ziekte van Parkinson (PD) en het rustelozebenensyndroom (RLS), daalde licht naar € 319 miljoen (−1%; −3% CW). Kleinere dalingen in de VS en Europa werden bijna gecompenseerd door een goede groei op internationale markten.

6_1_netto_omzet_product (pie chart)

Gevestigde merken/Andere producten

Globaal daalde de netto-omzet met 14% (−15% CER) tot € 440 miljoen – als gevolg van de afstoting van producten. Na aanpassing voor de afstotingen hadden deze producten een stabiele netto-omzet, wat de maturiteit van de portefeuille en de generische concurrentie weerspiegelt. “Gevestigde merken” omvatten de allergieproducten Zyrtec® (cetirizine, inclusief Zyrtec®-D/Cirrus®) en Xyzal® (levocetirizine) van UCB, die samen ook een algemene stabiele netto-omzet vertoonden.

Aangemerkte afdekkingen geherclassificeerd naar netto-omzet hadden een negatieve impact van € 104 miljoen (tegenover € 100 miljoen positieve impact in 2018) en geven UCB’s transactionele indekkingsactiviteiten weer die erkend moeten worden in “netto-omzet” in overeenstemming met IFRS. Deze houden vooral verband met de Amerikaanse dollar, de Japanse yen, het Britse pond en de Zwitserse frank.

1.3.2 Netto-omzet per geografisch gebied

 

 

 

 

 

 

 

 

Actueel

Verschil actuele wisselkoersen

Verschil CW

€ miljoen

2019

2018

€ miljoen

%

€ miljoen

%

Netto-omzet in de VS

2 546

2 158

388

18%

256

12%

Cimzia®

1 088

896

192

21%

136

15%

Vimpat®

1 001

822

179

22%

127

15%

Keppra®

189

221

−32

−14%

−42

−19%

Briviact®

170

109

61

56%

52

48%

Neupro®

97

101

−4

−4%

−9

−9%

Gevestigde merken/Andere producten

1

9

−9

−95%

−9

−95%

Netto-omzet in Europa

1 332

1 325

7

1%

8

1%

Cimzia®

429

400

30

7%

29

7%

Keppra®

196

216

−20

−9%

−20

−9%

Vimpat®

236

206

29

14%

29

14%

Neupro®

170

174

−4

−2%

−4

−2%

Briviact®

45

29

16

53%

16

53%

Gevestigde merken/Andere producten

256

300

−43

−14%

−42

−14%

Netto-omzet op internationale markten

906

829

76

9%

53

6%

Keppra® (inclusief E Keppra®)

385

352

32

9%

21

6%

Cimzia®

194

150

45

30%

42

28%

Vimpat®

86

70

15

22%

12

17%

Neupro®

52

46

6

12%

3

7%

Briviact®

6

4

2

57%

2

55%

Gevestigde merken/Andere producten

183

207

−23

−11%

−27

−13%

Netto omzet vóór afdekkingen

4 784

4 312

472

11%

317

7%

Aangemerkte afdekkingen geherclassificeerd naar netto-omzet

−104

100

−204

>−100%

 

 

Totale netto-omzet

4 680

4 412

268

6%

317

7%

 

 

 

 

 

 

 

De netto-omzet in de VS haalde € 2 546 miljoen (+18%; +12% CW). De belangrijkste drijfveer was de dubbelcijferige groei van Cimzia® en Vimpat® evenals Briviact®. Keppra® werd beïnvloed door de generische concurrentie, terwijl Neupro® een goede netto-omzet toonde in een generieke marktomgeving.

De netto-omzet in Europa bedroeg € 1 332 miljoen (+1%; +1% CW) door een duurzame groei van de kernproducten die een gecombineerde netto-omzet haalden van € 1 075 miljoen – wat 5% meer en 81% van de netto-omzet van UCB in Europa vertegenwoordigt. De gevestigde merken daalden door de afstotingen. Na aanpassing voor de afstotingen, steeg de netto-omzet in Europa met 3%.

De netto-omzet in de internationale markten steeg naar € 906 miljoen (+9%; +6% CW). De kernproducten haalden een gecombineerde netto-omzet van € 723 miljoen (+16%), wat 80% van de netto-omzet van UCB in deze regio vertegenwoordigt. Dit werd gecompenseerd door de impact van generische concurrentie en afstotingen binnen de gevestigde merkenportfolio. Gecorrigeerd voor afstotingen bedroeg de groei van de netto-omzet 13% op de internationale markten.

Japan vertegenwoordigt met € 368 miljoen de grootste markt en toonde een groei van 21% (+13% CW) waar Keppra® een netto-omzet rapporteerde van € 177 miljoen (+14%; +7% CW), Cimzia® steeg naar € 44 miljoen (+31%; +22% CW), Neupro® bereikte € 34 miljoen (+10%; +3% CW) en Vimpat® steeg tot € 41 miljoen (+86%; 74% CW).

De netto-omzet in China, de tweede grootste markt, bedroeg € 139 miljoen (−8%; −9% CW), als gevolg van de afstotingen.

Aangemerkte afdekkingen geherclassificeerd naar netto-omzet hadden een negatieve impact van € 104 miljoen (tegenover € 100 miljoen positieve impact in 2018) en geven UCB’s transactionele indekkingsactiviteiten weer die erkend moeten worden in “netto-omzet” in overeenstemming met IFRS. Deze houden vooral verband met de Amerikaanse dollar, de Japanse yen, het Britse pond en de Zwitserse frank.

6_1_netto_omzet_geografisch_gebied (pie chart)

1.3.3 Royaltyinkomsten en -vergoedingen

 

 

 

 

 

 

Actueel

Verschil

€ miljoen

2019

2018

Actuele
wisselkoersen

CW

Biotechnologische IE

38

56

−32%

−38%

Zyrtec® in de VS

11

12

−3%

−8%

Toviaz®

19

19

−3%

−8%

Overige

11

5

>100%

85%

Royaltyinkomsten en -vergoedingen

78

92

−15%

−21%

 

 

 

 

 

In 2019 bereikten royaltyinkomsten en -vergoedingen € 78 miljoen tegenover € 92 miljoen in 2018 (−15%).

De inkomsten van de biotechnologische IE worden voortdurend beïnvloed door het vervallen van octrooien, maar kenden in 2018 een positief effect van een éénmalige verbetering.

Royalties verzameld voor Zyrtec® in de VS en voor de behandeling van een overactieve blaas Toviaz® (fesoterodine) weerspiegelen een lager niveau van royalties vanwege de maturiteit van de producten.

1.3.4 Overige opbrengsten

 

 

 

 

 

 

Actueel

Verschil

€ miljoen

2019

2018

Actuele
wisselkoersen

CW

Opbrengsten uit contractproductie

109

83

32%

31%

Samenwerkingen in Japan

20

8

>100%

>100%

Product-winstdeling

0

11

−100%

−100%

Overige

26

26

−1%

−6%

Overige opbrengsten

155

128

22%

20%

 

 

 

 

 

Overige opbrengsten stegen van € 128 miljoen naar € 155 miljoen (+22%).

De opbrengsten uit contractproductie stegen van € 83 miljoen naar € 109 miljoen vanwege de contractproductie van afgestoten producten.

De samenwerkingsactiviteiten in Japan (Otsuka voor E Keppra® en Neupro®, Daiichi Sankyo voor Vimpat® en Astellas voor Cimzia®) bereikten een totaal van € 20 miljoen, tegenover € 8 miljoen in 2018, dankzij een verkoop­mijlpaalbetaling ontvangen voor E Keppra®.

Er waren geen opbrengsten uit productwinst­delingsovereenkomsten in 2019 (2018: € 11 miljoen). Dit hield verband met de activiteiten van “Innere Medizin”, die in 2018 werden afgestoten.

De “overige” opbrengsten bleven tamelijk stabiel op € 26 miljoen en omvatten mijlpaalbetalingen en andere betalingen van R&D-partners.

1.3.5 Brutowinst

 

 

 

 

 

 

Actueel

Verschil

€ miljoen

2019

2018

Actuele
wisselkoersen

CW

Opbrengsten

4 913

4 632

6%

7%

Netto-omzet

4 680

4 412

6%

7%

Royaltyinkomsten en -vergoedingen

78

92

−15%

−21%

Overige opbrengsten

155

128

22%

20%

Kostprijs van de omzet

−1 268

−1 198

6%

4%

Kostprijs van de omzet voor producten en diensten

−816

−823

−1%

−1%

Royaltylasten

−298

−241

24%

18%

Afschrijvingen van immateriële activa gerelateerd aan omzet

−154

−134

14%

13%

Brutowinst

3 645

3 434

6%

8%

 

 

 

 

 

In 2019 bereikte de brutowinst € 3 645 miljoen, of plus 6% – in lijn met de evolutie van de opbrengsten en wat een stabiele brutomarge van 74% weerspiegelt in vergelijking met 2018.

De kostprijs van de omzet bestaat uit drie componenten: de kostprijs van de omzet voor producten en diensten, de royaltylasten en de afschrijvingen van immateriële activa gerelateerd aan omzet:

  • De kostprijs van omzet voor producten en diensten daalde naar € 816 miljoen (−1%).
  • Royaltylasten stegen van € 241 miljoen tot € 298 miljoen te wijten aan de groei van de op de markt gebrachte kernproducten.
  • Afschrijving van de immateriële activa gerelateerd aan omzet: de afschrijvingskosten van de immateriële activa voor producten die reeds gelanceerd werden, stegen tot € 154 miljoen, voornamelijk als gevolg van de lancering van  nieuwe indicaties voor Cimzia® en de lancering van Nayzilam® eind 2019. Onder IFRS 3 (“Bedrijfscombinaties”) heeft UCB op zijn balans een aanzienlijk bedrag aan immateriële activa staan, die verband houden met de overnames van Celltech en Schwarz Pharma (lopend onderzoek en ontwikkeling, productiekennis, royaltystromen, handelsbenamingen, enz.).

1.3.6 Recurrente EBIT en recurrente EBITDA

 

 

 

 

 

 

Actueel

Verschil

€ miljoen

2019

2018

Actuele
wisselkoersen

CW

Opbrengsten

4 913

4 632

6%

7%

Netto-omzet

4 680

4 412

6%

7%

Royaltyinkomsten en -vergoedingen

78

92

−15%

−21%

Overige opbrengsten

155

128

22%

20%

Brutowinst

3 645

3 434

6%

8%

Marketing- en verkoopkosten

−1 108

−964

15%

12%

Onderzoeks- en ontwikkelingskosten

−1 272

−1 161

10%

8%

Algemene en administratiekosten

−195

−180

8%

7%

Overige bedrijfsbaten/-lasten (−)

48

−24

>100%

>100%

Totale bedrijfskosten

−2 527

−2 329

9%

6%

Recurrente EBIT (rEBIT)

1 118

1 105

1%

12%

Plus: Afschrijving van immateriële activa

190

170

12%

10%

Plus: Afschrijving van materiële vaste activa

123

123

0%

−2%

Recurrente EBITDA (rEBITDA)

1 431

1 398

2%

11%

 

 

 

 

 

De bedrijfskosten, die de marketing- en verkoopkosten, de kosten voor onderzoek en ontwikkeling, de algemene en administratiekosten en overige bedrijfsbaten/-lasten omvatten, bedroegen € 2 527 miljoen en weerspiegelen toegenomen marketing- en verkoopkosten, alsook hogere onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. De totale bedrijfskosten in verhouding tot de opbrengsten (bedrijfskosten-ratio) stegen van 50% naar 51%, als een gevolg van:

  • met 15% gestegen marketing- en verkoopkosten van € 1 108 miljoen, gericht op Cimzia® en vooral op de lanceringen in psoriasis in de VS en Europa, en de lancering bij niet-radiografische axiale spondyloartritis in de VS, evenals Vimpat®, Briviact® alsook de lanceringsvoorbereidingen voor Evenity® in Europa;
  • met 10% gestegen onderzoeks- en ontwikkelingskosten van € 1 272 miljoen, wat leidt tot een O&O ratio van 26% in 2019, tegenover 25% in 2018; en wat de hogere investeringen in UCB’s vorderende latefasepijplijn weergeeft, met 11 bevestigende studies (laatste klinische studie vóór indiening bij de regelgevende instanties) die in 2019 aan de gang waren;
  • 8% hogere algemene en administratiekosten van € 195 miljoen, gedreven door voorbereidingen en bijkomende externe middelen voor de implementatie van het nieuwe organisatiemodel in 2019;
  • overige bedrijfsbaten van € 48 miljoen, tegenover overige bedrijfslasten van € 24 miljoen in 2018, door investeringssubsidies, de verkoop van de Campus in Monheim (Duitsland) en de vrijgave van BTW voorzieningen ondersteund door  inkomsten van € 8 miljoen (tegenover € 10 miljoen kosten in 2018) voor de samenwerking met Amgen in verband met de ontwikkeling en commercialisering van Evenity®.

Ondanks deze investeringen bereikte de recurrente EBIT € 1 118 miljoen (+1%).

  • De totale afschrijvingen van immateriële activa (productgerelateerde en andere) bedroegen € 190 miljoen, een stijging van 12% voornamelijk door de lancering van de nieuwe indicaties voor Cimzia® en de lancering van Nayzilam® eind 2019.
  • De afschrijvingen van materiële vaste activa bleven stabiel op € 123 miljoen.

De recurrente EBITDA bedroeg € 1 431 miljoen, tegenover € 1 398 miljoen (+2%; +11% CW), gedreven door de sterke groei van de netto-omzet die de hogere bedrijfskosten compenseerde, die de investeringen in de toekomst van UCB weergeven, met name in het lanceren en ontwikkelen van producten. De recurrente EBITDA ratio (als percentage van de opbrengsten) bedroeg 29,1% in 2019, tegenover 30,2% in 2018.