1.8 Vooruitzichten voor 2020

1.8 Vooruitzichten voor 2020

Voor 2020 streeft UCB naar opbrengsten tussen € 5,05 en 5,15 miljard - dankzij de huidige groei van kernproducten en het bedienen van nieuwe patiëntenpopulaties. UCB zal haar sterke ontwikkelingspijplijn verder blijven uitbreiden om potentiële nieuwe oplossingen voor patiënten aan te bieden alsook externe mogelijkheden toevoegen.

Vandaar dat de onderliggende rentabiliteit, recurrente EBITDA, in het bereik van 28-29% van de opbrengsten, het hogere investeringsniveau in O&O zal weerspiegelen. Bijgevolg wordt verwacht dat de kern-winst per aandeel (kern-WPA) zal uitkomen tussen € 4,80 en 5,20 op basis van een gemiddeld aantal uitstaande aandelen van 187 miljoen.

De hierboven genoemde cijfers voor de vooruitzichten voor 2020 zijn berekend op dezelfde basis als de werkelijke cijfers voor 2019. Ze zullen bijgewerkt worden bij het afsluiten van de geplande acquisitie van Ra Pharma.