10 Operationele kosten volgens aard

10 Operationele kosten volgens aard

De onderstaande tabel toont een aantal kostenitems die in de winst- en verliesrekening worden geboekt met een classificatie op basis van hun aard binnen de Groep:

 

 

 

 

€ miljoen

Toelichting

2019

2018

Kosten voor personeelsbeloningen

11

1 293

1 180

Afschrijvingen van vaste activa

21

123

117

Afschrijving van immateriële activa

19

190

170

Bijzondere waardevermindering van niet-financiële activa (netto)

13

2

0

Totaal

 

1 608

1 467