11 Kosten voor personeelsbeloningen

11 Kosten voor personeelsbeloningen

 

 

 

 

€ miljoen

Toelichting

2019

2018

Lonen en salarissen

 

862

807

Kosten voor sociale zekerheid

 

124

123

Vergoedingen na uitdiensttreding – toegezegd-pensioenregelingen

32

60

61

Vergoedingen na uitdiensttreding – toegezegde bijdragenregelingen

 

48

18

Op aandelen gebaseerde betalingen aan werknemers en bestuurders

27

69

65

Verzekering

 

71

51

Overige personeelsbeloningen

 

59

55

Totaal kosten voor personeelsbeloningen

 

1 293

1 180

 

 

 

 

De totale kosten voor personeelsbeloningen worden toegerekend aan functionele lijnen binnen de winst- en verliesrekening.

De overige personeelsbeloningen bestaan voornamelijk uit ontslagvergoedingen, afvloeiingsregelingen en uitkeringen voor langdurige/tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

 

 

 

Aantal werknemers per 31 december

2019

2018

Met uurloon

0

0

Met maandloon

2 891

3 024

Directie

4 715

4 471

Totaal

7 606

7 495

 

 

 

Meer informatie over vergoedingen na uitdiensttreding en op aandelen gebaseerde betalingen vindt u in Toelichtingen 27 en 32.