12 Overige bedrijfsbaten/-lasten

12 Overige bedrijfsbaten/-lasten

 

 

 

€ miljoen

2019

2018

Voorzieningen

15

−19

Waardevermindering op handelsvorderingen

−4

−4

Winst/Verlies (−) uit de verkoop van vaste activa

7

−7

Terugbetaling door derden van ontwikkelingskosten

4

1

Ontvangen overheidssubsidies

15

15

Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling en commercialisering van Evenity®

8

−10

Overige baten/lasten (−)

3

0

Totaal overige bedrijfsbaten/-lasten

48

−24

 

 

 

Het resultaat van de samenwerkingsovereenkomst met Amgen voor de ontwikkeling en commercialisering van Evenity® bedroeg € 8 miljoen baten (in vergelijking met € -10 miljoen lasten in 2018). Alle doorrekeningen van kosten voor ontwikkeling en commercialisering naar / van Amgen worden geclassificeerd als overige bedrijfsbaten / -lasten. Het equivalent totale netto doorrekeningen per 31 december 2019 bestaat uit € 14 miljoen marketing- en verkoopbaten (€ 2 miljoen in 2018) en € -6 miljoen ontwikkelingskosten (€ -12 miljoen in 2018).

De voorzieningen hebben voornamelijk betrekking op BTW risico’s en risico’s gelinkt aan de recupereerbaarheid van subsidies.