13 Bijzondere waardevermindering van niet-financiële activa

13 Bijzondere waardevermindering van niet-financiële activa

Een beoordeling van de realiseerbare waarden van de activa van de Groep resulteerde in de boeking van bijzondere waardeverminderingsverliezen ten bedrage van € 2 miljoen (2018: € 0 miljoen), met betrekking tot het micro RNA targeting platform verworven van Beryllium LLC.

In 2019 werden geen bijzondere waardeverminderingsverliezen geboekt voor materiële vaste activa van de Groep (2018: € 0 miljoen).

Geen redelijkerwijs mogelijke wijziging in één van de basisveronderstellingen waarop het management zich heeft gebaseerd voor de bepaling van de realiseerbare waarde van de activa zou aanleiding kunnen geven tot een boekwaarde die zijn realiseerbare waarde overschrijdt.