14 Reorganisatiekosten

14 Reorganisatiekosten

De reorganisatiekosten voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 bedragen € 47 miljoen (2018: € 20 miljoen) en hebben betrekking op nieuwe organisatiemodellen en bedrijfsstopzetting.