16 Financiële opbrengsten en financiële kosten

16 Financiële opbrengsten en financiële kosten

De netto financiële kosten voor het jaar bedroegen € 107 miljoen (2018: € 93 miljoen). Het detail van de financiële kosten en financiële opbrengsten is als volgt:

 

 

 

€ miljoen

2019

2018

Rentekosten van:

 

 

Particuliere obligaties

−25

−25

Institutionele euro-obligatie

−17

−17

Overige leningen

−15

−17

Financiële kosten op leases

−3

−3

Nettoverliezen op reële-waardeveranderingen van wisselkoersderivaten

0

−3

Nettoverliezen uit wisselkoersverschillen

−59

−38

Overige netto financiële opbrengsten/kosten (−)

−6

−6

Totaal financiële kosten

−125

−109

 

 

 

 

 

 

€ miljoen

2019

2018

Rentebaten:

 

 

Op bankdeposito’s

1

1

Rentederivaten

16

15

Nettowinst op reële-waardeveranderingen van wisselkoersderivaten

1

0

Totaal financiële opbrengsten

18

16

 

 

 

De overige netto financiële opbrengsten / kosten bevatten € 4 miljoen kosten die verband houden met de verandering in reële waarde van de warranten verbonden aan de gestructureerde entiteit Edev S.à.r.l. (€ - 6 miljoen in 2018) (Toelichting 4.5.3).