19 Immateriële activa

19 Immateriële activa

2019

 

 

 

€ miljoen

Handelsmerken, patenten, licenties

Overige

Totaal

Bruto-boekwaarde per 1 januari

2 737

358

3 095

Verwervingen

149

24

173

Afstotingen

−25

−3

−28

Bedrijfscombinaties

1

0

1

Overboeking van de ene rubriek naar een andere

0

17

17

Overboeking naar Activa Aangehouden voor Verkoop

−147

0

−147

Effect van wisselkoerswijzigingen

45

1

46

Bruto-boekwaarde per 31 december

2 760

397

3 157

Geaccumuleerde afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen per 1 januari

−1 992

−233

−2 225

Afschrijvingen voor het jaar

−155

−35

−190

Afstotingen

25

1

26

Bijzondere waardeverminderingsverliezen opgenomen in de winst- en verliesrekening

−1

0

−1

Overboeking van de ene rubriek naar een andere

0

0

0

Overboeking naar Activa Aangehouden voor Verkoop

112

0

112

Effect van wisselkoerswijzigingen

−39

−1

−40

Geaccumuleerde afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen per 31 december

−2 050

−268

−2 318

Netto-boekwaarde per 31 december

710

129

839

 

 

 

 

2018

 

 

 

€ miljoen

Handelsmerken, patenten, licenties

Overige

Totaal

Bruto-boekwaarde per 1 januari

2 525

342

2 867

Verwervingen

194

15

209

Afstotingen

−4

−16

−20

Bedrijfscombinaties

0

0

0

Overboeking van de ene rubriek naar een andere

1

20

21

Verkopen

−14

−5

−19

Effect van wisselkoerswijzigingen

35

2

37

Bruto-boekwaarde per 31 december

2 737

358

3 095

Geaccumuleerde afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen per 1 januari

−1 837

−213

−2 050

Afschrijvingen voor het jaar

−136

−34

−170

Afstotingen

−2

14

12

Bijzondere waardeverminderingsverliezen opgenomen in de winst- en verliesrekening

0

0

0

Overboeking van de ene rubriek naar een andere

0

0

0

Verkopen

13

2

15

Effect van wisselkoerswijzigingen

−30

−2

−32

Geaccumuleerde afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen per 31 december

−1 992

−233

−2 225

Netto-boekwaarde per 31 december

745

125

870

 

 

 

 

De Groep schrijft alle immateriële activa af zodra ze in gebruik worden genomen. De afschrijving van immateriële activa wordt toegeschreven aan de kostprijs van de omzet voor alle immateriële activa die verband houden met compounds. De afschrijvingen met betrekking tot software worden toegeschreven aan de functies die deze software gebruiken.

Het merendeel van de immateriële activa van de Groep is uit vorige overnames voortgekomen. In 2019 verwierf de Groep immateriële activa voor een totaal van € 173 miljoen (2018: € 209 miljoen). Deze verwervingen betreffen aangegane licentieovereenkomsten, software en in aanmerking komende geactiveerde ontwikkelingskosten, waarvan de meest belangrijke betrekking hebben op de verwerving van Nayzilam® (midazolam) (€ 113 miljoen) bij goedkeuring door de FDA in de Verenigde Staten. Er waren eveneens verwervingen voor een totaal van € 17 miljoen met betrekking tot de kapitalisatie van externe ontwikkelingskosten voor studies uitgevoerd na goedkeuring door de regelgevende instanties.

Afstotingen in 2019 hadden hoofdzakelijk betrekking op een oude licentie die niet langer werd gebruikt. In 2018, hadden de afstotingen voornamelijk betrekking op software.

In de loop van het jaar erkende de Groep bijzondere waardeverminderingen voor een totaal bedrag van € 1 miljoen (2018: € 0 miljoen). De bijzondere waardeverminderingen worden nader omschreven in Toelichting 13 en zijn in de winst- en verliesrekening opgenomen onder de rubriek “Bijzondere waardevermindering van niet-financiële activa”.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de niet-kern gevestigde merken werden overgeboekt naar activa aangehouden voor verkoop (zie Toelichting 8.2) per 31 december 2019.

In 2018 hadden de afstotingen met een netto-boekwaarde van € 4 miljoen betrekking op de immateriële activa van UCB Innere Medizin GmbH & Co. KG.

Overige immateriële activa omvatten vooral software en lopende ontwikkelingsprojecten. Deze activa worden pas afgeschreven zodra ze beschikbaar zijn voor gebruik (d.w.z. wanneer de betreffende producten voor het eerst gecommercialiseerd worden) en overgeboekt naar de rubriek licenties.