21 Materiële vaste activa

21 Materiële vaste activa

2019

 

 

 

 

 

€ miljoen

Terrein en gebouwen

Installaties en machines

Kantoor-inrichting, computer­uitrusting, voertuigen en andere

Activa in opbouw

Totaal

Bruto-boekwaarde per 1 januari

582

885

170

109

1 746

Verwervingen

28

20

22

96

166

Afstotingen

−28

−88

−34

−2

−152

Overboeking van de ene rubriek naar een andere

11

18

6

−52

−17

Effect van wisselkoerswijzigingen

15

19

2

1

37

Bruto-boekwaarde per 31 december

608

854

166

152

1 780

Geaccumuleerde afschrijvingen per 1 januari

−294

−518

−127

−2

−941

Afschrijvingen voor het jaar

−43

−56

−24

0

−123

Afstotingen

24

86

32

2

144

Effect van wisselkoerswijzigingen

−7

−11

−2

0

−20

Geaccumuleerde afschrijvingen per 31 december

−320

−499

−121

0

−940

Netto-boekwaarde per 31 december

288

355

45

152

840

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

€ miljoen

Terrein en gebouwen

Installaties en machines

Kantoor-inrichting, computer­uitrusting, voertuigen en andere

Activa in opbouw

Totaal

Bruto-boekwaarde per 1 januari

475

768

117

134

1 494

Verwervingen

97

38

49

80

264

Afstotingen

−2

−9

−3

−1

−15

Overboeking van de ene rubriek naar een andere

4

73

5

−105

−23

Effect van wisselkoerswijzigingen

8

15

2

1

26

Bruto-boekwaarde per 31 december

582

885

170

109

1 746

Geaccumuleerde afschrijvingen per 1 januari

−250

−464

−105

−2

−821

Afschrijvingen voor het jaar

−40

−54

−23

0

−117

Afstotingen

2

8

2

0

12

Overboeking van de ene rubriek naar een andere

−2

0

0

0

−2

Effect van wisselkoerswijzigingen

−4

−8

−1

0

−13

Geaccumuleerde afschrijvingen per 31 december

−294

−518

−127

−2

−941

Netto-boekwaarde per 31 december

288

367

43

107

805

 

 

 

 

 

 

Er zijn geen eigendomsbeperkingen op de materiële vaste activa en er zijn evenmin materiële vaste activa in onderpand gegeven ter dekking van schulden.

In 2019 verwierf de Groep materiële vaste activa voor een totaal bedrag van € 166 miljoen (2018: € 264 miljoen). Deze toevoegingen omvatten gebruiksrechten van activa voor een bedrag van € 40 miljoen (2018: Deze gebruiksrechten van activa hebben voornamelijk betrekking op de leaseback van het gebouw in Monheim (Duitsland) en de vernieuwing van het wagenpark in de VS. Andere toevoegingen hebben voornamelijk betrekking op de nieuwe biologische productie-eenheid en de vernieuwing van een fabriek op de UCB Braine site (België), upgrade van de biologische en productielijnen in Bulle (Zwitserland), vernieuwing van de kantooromgeving en faciliteiten, IT-hardware en andere installaties en uitrustingen.

Gedurende het jaar heeft de Groep geen bijzondere waardeverminderingsverliezen erkend (2018: bijzondere waardevermindering van € 0 miljoen.

De afschrijvingskost voor de periode bedroeg € 123 miljoen (2018: € 117 miljoen) en omvat de afschrijvingen op gebruiksrechten van geleasde activa (€ 39 miljoen).

Gekapitaliseerde financieringskosten

Er werden geen financieringskosten gekapitaliseerd in 2019 (2018: € 0 miljoen).