29 Obligaties

29 Obligaties

De boekwaarde en reële waarde van obligaties zijn als volgt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boekwaarde

Reële waarde

€ miljoen

Coupon­rente

Eindver­valdag

2018

Kasstromen

Reële Waarde aanpas­singen

Andere bewe­gingen

2019

2018

2019

1

EMTN: Euro Medium Term Note. De reële waarde van het EMTN-programma kan niet nauwkeurig worden bepaald door de beperkte liquiditeit in secundair markthandelen voor dit programma, en is voor rapporteringsdoeleinden vervangen door de boekwaarde.

Particuliere obligatie

5,125%

2023

188

0

−1

1

189

206

204

Institutionele euro-obligatie

1,875%

2022

351

0

0

1

352

362

361

Institutionele euro-obligatie

4,125%

2021

361

0

−6

1

355

376

363

Particuliere obligatie

3,750%

2020

252

0

−2

0

250

260

252

EMTN programma1

3,284%

2019

20

0

0

−20

0

20

0

EMTN programma1

3,292%

2019

55

0

0

−55

0

55

0

Totaal obligaties

 

 

1 227

0

−9

−72

1 146

1 279

1 180

Waarvan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langlopend

 

 

1 152

0

−9

−248

896

1 204

928

Kortlopend

 

 

75

0

0

175

250

75

252

Derivaten gebruikt voor hedging

 

 

−32

0

9

0

−23

 

 

Waarvan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaste activa (−)

 

 

−34

0

11

0

−23

 

 

Vlottende activa (−)

 

 

0

0

−1

0

−1

 

 

Langlopende verplichtingen (+)

 

 

2

0

−2

0

0

 

 

Kortlopende verplichtingen (+)

 

 

0

0

1

0

1

 

 

29.1 Particuliere obligaties

Met vervaldatum in 2020:

In maart 2013 rondde UCB een emissie van € 250 miljoen aan obligaties af in de vorm van een openbare aanbieding aan particuliere beleggers in België in het kader van haar EMTN-Programma. De obligaties werden uitgegeven tegen 101,875% van de nominale waarde. De particuliere obligatie heeft een coupon van 3,75% per jaar en een effectief rendement van 3,444% per jaar. De obligaties noteren op de gereglementeerde markt Euronext Brussel.

Met vervaldatum in 2023:

In oktober 2009 voltooide UCB een openbare emissie van obligaties met een vaste couponrente ter waarde van € 750 miljoen, met een couponrendement en een effectieve rentevoet van 5,75 % per jaar, die bedoeld is voor particuliere beleggers.

In september 2013 deed UCB een onvoorwaardelijk openbaar ruilaanbod voor maximaal € 250 miljoen van de € 750 miljoen particuliere obligaties die in november 2014 afliepen en die een brutocoupon van 5,75% hadden. Bestaande obligatiehouders kregen de kans om hun bestaande obligaties om te wisselen voor nieuw uitgegeven obligaties die in oktober 2023 vervallen in een ruilverhouding van 1 tot 1. Deze obligaties dragen een couponrendement van 5,125% per jaar, terwijl het effectief rendement 5,398% per jaar bedraagt.

Op het einde van de ruilperiode werden 175 717 bestaande obligaties voor omwisseling aangeboden, goed voor een nominaal bedrag van € 176 miljoen.

De 175 717 nieuwe obligaties zijn in oktober 2013 uitgegeven en zijn genoteerd op Euronext te Brussel. De bestaande obligaties die in het kader van het omruilaanbod omgewisseld werden, zijn door UCB geannuleerd. De 574 283 uitstaande particuliere obligaties zijn vervallen en afgelost in november 2014.

29.2 Institutionele euro-obligatie

Met vervaldatum in 2021:

In september 2013 rondde UCB een emissie van ongedekte obligaties van hogere rangorde af ter waarde van € 350 miljoen, die in 2021 aflopen en uitgegeven worden in het kader van haar EMTN-programma. Deze obligaties zijn in oktober 2013 uitgegeven tegen 99,944% van de nominale waarde en zullen tegen 100% van de hoofdsom worden afgelost. Deze obligaties dragen een couponrendement van 4,125% per jaar, terwijl het effectief rendement 4,317% per jaar bedraagt. De obligaties zijn genoteerd op Euronext te Brussel.

Met vervaldatum in 2022:

In april 2015 rondde UCB een emissie van ongedekte obligaties van hogere rangorde af ter waarde van € 350 miljoen, die in april 2022 aflopen en uitgegeven worden in het kader van haar EMTN-programma. Deze obligaties zijn in april 2015 uitgegeven tegen 99,877% van de nominale waarde en zullen tegen 100% van de hoofdsom worden afgelost. Deze obligaties dragen een couponrendement van 1,875% per jaar, terwijl het effectief rendement 2,073% per jaar bedraagt. De obligaties zijn genoteerd op Euronext te Brussel.

29.3 EMTN-programma

Met vervaldatum in 2019:

In november en december 2019 heeft UCB respectievelijk de € 55 miljoen en € 20 miljoen aan notes volledig afgelost.

29.4 Reële waarde-afdekking

De Groep wijst financiële derivaten onder reëlewaardeafdekkingen toe aan de particuliere obligaties en de institutionele euro-obligaties. De wijziging in de boekwaarde van de obligaties is volledig te wijten aan de wijziging in de reële waarde van het gehedged deel van de obligaties, en wordt nagenoeg volledig gecompenseerd door de wijziging in de reële waarde van het corresponderende afgeleide financiële instrument.