35 Te betalen belastingen

35 Te betalen belastingen

Te betalen belastingen omvatten verplichtingen voor onzekere belastingposities voor een bedrag van € 145 miljoen (2018: € 91 miljoen). In 2019 was er een netto-toename van verplichtingen ingevolge herwaardering en prognose van bestaande belastingrisico’s, tegenboeking van belastingrisico’s op basis van het verstrijken van de verjaringstermijn en opname van nieuwe verplichtingen, allen op basis van de technische aspecten van de fiscale zaken en de status van de besprekingen met de fiscale autoriteiten bij belastingcontrole (waar van toepassing). Verplichtingen voor onzekere belastingposities worden erkend wanneer de Groep het waarschijnlijk acht dat een ingenomen standpunt inzake belastingen wellicht niet kan worden gehandhaafd indien dit door de fiscale autoriteiten zou worden betwist.

UCB heeft vorderingen erkend voor belastingvermindering ingevolge Onderlinge Overleg / Arbitrageprocedures voor een bedrag van € 18 miljoen (2018: € 17 miljoen). Activa voor belastingvermindering ingevolge Onderlinge Overleg / Arbitrageprocedures worden alleen erkend als het waarschijnlijk wordt geacht dat overeenkomstige aanpassingen zullen worden toegestaan volgende de Onderlinge Overleg / Arbitrageprocedure in één of meerdere jurisdicties.

De beoordeling voor zowel onzekere belastingposities als de overeenkomstige aanpassingen wordt berekend op basis van de meest waarschijnlijk uitkomst of de verwachte waarde, waar van toepassing, en in overeenkomst met IFRIC 23. Zie Toelichting 3.2.5 voor meer gedetailleerde informatie inzake de inschatting door de Groep van onzekere belastingposities. Dit houdt in dat, op een netto basis, de Groep een voorziening van € 127 miljoen heeft aangelegd voor onzekere belastingposities en de nodige procedures onderneemt om belastingvermindering zeker te stellen waar mogelijk.

UCB wordt geconfronteerd met belastingcontroles in een aantal landen waar het activiteiten heeft. De punten die ter discussie staan, zijn in sommige gevallen complex en dergelijke controles kunnen een aantal jaren aanslepen alvorens ze opgelost zijn. De Groep volgt de verplichtingen voor onzekere belastingposities die eind 2019 erkend werden, en ook de status van lopende belastingscontroles weergeven, strikt op.