37 Financiële instrumenten per categorie

37 Financiële instrumenten per categorie

31 december 2019

 

 

 

 

 

 

€ miljoen

Toelichting

Activa tegen afgeschreven kostprijs

Financiële activa tegen reële waarde via winst en verlies (FVPL)

Activa gebruikt voor hedging

Financiële activa aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten (FVOCI)

Totaal

Activa zoals opgenomen in de balans

 

 

 

 

 

 

Financiële en overige activa (exclusief afgeleide financiële instrumenten en geassocieerde deelnemingen)

22

180

0

0

106

286

Afgeleide financiële activa

38

0

39

11

0

50

Handelsvorderingen en overige vorderingen (inclusief vooruitbetaalde kosten)

24

950

0

0

0

950

Geldmiddelen en kasequivalenten

25

1 293

0

0

0

1 293

Totaal

 

2 423

39

11

106

2 579

 

 

 

 

 

 

 

31 december 2019

 

 

 

 

 

 

€ miljoen

Toelichting

 

Verplichtingen tegen reële waarde via winst en verlies (FVPL)

Verplichtingen gebruikt voor hedging

Verplichtingen tegen afgeschreven kostprijs

Totaal

Passiva zoals opgenomen in de balans

 

 

 

 

 

 

Leningen

28

 

0

0

135

135

Obligaties

29

 

23

0

1 123

1 146

Afgeleide financiële passiva

38

 

12

30

0

42

Handels- en overige verplichtingen

34

 

0

0

1 888

1 888

Andere financiële verplichtingen (exclusief afgeleide financiële instrumenten)

30

 

29

0

0

29

Totaal

 

 

64

30

3 146

3 240

 

 

 

 

 

 

 

31 december 2018

 

 

 

 

 

 

€ miljoen

Toelichting

Activa tegen afgeschreven kostprijs

Financiële activa tegen reële waarde via winst en verlies (FVPL)

Activa gebruikt voor hedging

Financiële activa aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten (FVOCI)

Totaal

Activa zoals opgenomen in de balans

 

 

 

 

 

 

Financiële en overige activa (exclusief afgeleide financiële instrumenten en geassocieerde deelnemingen)

22

143

0

0

69

212

Afgeleide financiële activa

38

0

44

5

0

49

Handelsvorderingen en overige vorderingen (inclusief vooruitbetaalde kosten)

24

835

0

0

0

835

Geldmiddelen en kasequivalenten

25

1 262

0

0

0

1 262

Totaal

 

2 240

44

5

69

2 358

 

 

 

 

 

 

 

31 december 2018

 

 

 

 

 

 

€ miljoen

Toelichting

 

Verplichtingen tegen reële waarde via winst en verlies (FVPL)

Verplichtingen gebruikt voor hedging

Verplichtingen tegen afgeschreven kostprijs

Totaal

Passiva zoals opgenomen in de balans

 

 

 

 

 

 

Leningen

28

 

0

0

272

272

Obligaties

29

 

32

0

1 195

1 227

Afgeleide financiële passiva

38

 

13

97

0

110

Handels- en overige verplichtingen

34

 

0

0

1 812

1 812

Andere financiële verplichtingen (exclusief afgeleide financiële instrumenten)

30

 

55

0

0

55

Totaal

 

 

100

97

3 279

3 476