41 Dividend per aandeel

41 Dividend per aandeel

De bruto-dividenden uitgekeerd in 2019 (voor het jaar dat eindigde op 31 december 2018) en 2018 (voor het jaar dat eindigde op 31 december 2017) bedroegen respectievelijk € 233 miljoen (€ 1,21 per aandeel) en € 226 miljoen (€ 1,18 per aandeel).

Een dividend voor het afgelopen jaar dat eindigde op 31 december 2019 van € 1,24 per aandeel, goed voor een totaal dividend van € 239 miljoen, zal voorgesteld worden tijdens de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering op 30 april 2020.

Overeenkomstig IAS 10, Gebeurtenissen na balansdatum, is het voorgestelde dividend niet als een verplichting geboekt op het einde van het jaar.