4 Ondersteuning bieden voor gezondheid en welzijn, veilig gedrag bevorderen

4 Ondersteuning bieden voor gezondheid en welzijn, veilig gedrag bevorderen

De toewijding en betrokkenheid van onze medewerkers stellen ons in staat waarde te leveren aan patiënten en onze belanghebbenden. De afgelopen jaren hebben we bij UCB verdere stappen gezet om een werkomgeving te creëren die voor iedereen voldoet, gezond en veilig is.

Gezondheid en welzijn

Gezondheids- en welzijnsinitiatieven op UCB vestigingen en bij partners, omvatten bijvoorbeeld gezondheidsscreening, burn-out bewustzijn, opties voor gezonde voeding, afspraken voor flexibel werken, programma’s voor ondersteuning van medewerkers, en belangrijke medewerkersvoordelen zoals zorgverzekering.

Digitale platforms zijn gelanceerd om onze collega’s te voorzien van de kennis, hulpmiddelen en ondersteuning die ze nodig hebben om gezonde gewoonten op te bouwen. Zo werd "Virgin Pulse" in 2017 in de VS gelanceerd en "Pulso-Balance tool" dit jaar in België. Verschillende landen hebben een welzijnsnetwerk opgezet, gezondheidsseminaries georganiseerd en programma’s ontwikkeld voor leiders ter ondersteuning van gezondheid en welzijn. In 2019 hebben collega’s over de hele wereld bestaande platformen gebruikt om hun stappen te tellen en het bewustzijn omtrent osteoporose te vergroten.

Onze werknemers kunnen gebruik maken van Employee Assistance Programs (EAP) die mentale, fysieke en sociale veerkracht ondersteunen door middel van begeleiding en psychologische ondersteuning. Daarnaast hebben we stappen gezet om preventieve zorgprogramma’s te bieden aan als onderdeel van onze zorgplannen.

Gezondheid en veiligheid op het werk

Door de inherente aard van een industrieel programma (zoals potentiële niet-naleving van afspraken of menselijke fouten ondanks strenge veiligheidsmaatregelen) is er een potentieel risico om medewerkers, eigendommen of het algemene publiek (omliggende gemeenschappen) in gevaar te brengen, wat kan leiden tot mogelijk verlies van leven en/of meer juridische blootstelling, wat dan weer een negatieve impact kan hebben op de reputatie van UCB.

Hoewel het ontwerp van installaties en hightech apparatuur steeds veiliger wordt, worden er ook beheersystemen voor gezondheid en veiligheid toegepast en wordt veilig gedrag actief gestimuleerd. Op onze industriële locaties (Bulle, Slough, Saitama en Zhuhai) zijn deze systemen 0HSAS18001 of ISO 45001 gecertificeerd. De doelstelling is toegenomen veiligheidsbewustzijn en een reductie van het aantal, en de ernst van, mogelijke incidenten waarbij medewerkers van UCB of andere belanghebbenden die aanwezig zijn of in de buurt wonen van UCB-activiteiten betrokken zijn.

Beleid en processen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk omvatten:

Beleid en processen voor gezondheid en veiligheid - Systemen voor gezondheids- en veiligheidsbeheer (icon)
  • Implementatie van gecertificeerde Gezondheids- en Veiligheidsmanagementsystemen (OHSAS 18001 of ISO 45001) op 80% van onze industriële locaties, om risico’s op een juiste manier te beheren
Beleid en processen voor gezondheid en veiligheid - Operationele en technische vereisten (icon)
  • Operationele en technische minimale gezondheids- en veiligheidseisen wereldwijd gedefinieerd op groepsniveau om een consistente toepassing op alle locaties te garanderen,
Beleid en processen voor gezondheid en veiligheid - Periodieke noodoefeningen (icon)
  • Periodieke noodoefeningen, ook met externe interventieteams, om de paraatheid van ons gezondheids- & veiligheidsprogramma te verzekeren; en
Operaties indirect gecontroleerd door UCB - Regelmatige interne en externe inspecties (icon)
  • Regelmatige interne en externe inspecties, beoordelingen en raadplegingen van UCB-sites en belangrijke contract productie organisaties, resulterend in passende actie waar nodig in onze waardeketen.
Adrien, UCB (photo)

Adrien, UCB

In 2019 versterkte UCB haar campagne ’Accident Alert’. De campagne is gericht op het identificeren, analyseren en rapporteren van gebeurtenissen die zouden kunnen geleid hebben tot een levensveranderende impact voor de betrokkenen.

Operationele en technische normen met betrekking tot verschillende risicovolle of potentieel levensveranderende activiteiten zijn zorgvuldig herzien en versterkt, ter voorbereiding op een systematische, diepgaande (her) training die op alle relevante niveaus in de organisatie zal worden georganiseerd in 2020. Deze omvatten werken op hoogte, blootstelling aan gevaarlijke energieën, toegang tot besloten ruimtes, mechanisch heffen van zware lasten en opslag en hantering van chemicaliën.

Tijdens UCB’s wereldwijde veiligheidsdag (gevierd op 5 september) werden wereldwijd gouden veiligheidsregels besproken op operationeel teamniveau.

De vijf gouden veiligheidsregels
De vijf gouden veiligheidsregels (graphic)

De volgende stappen bevatten

  • het wereldwijd uitrollen van het “Safety Beyond Zero’ programma dat gericht is op een groter G&V-bewustzijn en -eigenaarschap bij alle activiteiten van UCB,
  • de beoordeling van de culturele rijpheid van de G&V-programma’s op alle industriële locaties en
  • de lancering van gedragsmatige veiligheidsprogramma’s op alle industriële sites (voortbouwend op de hierboven vermelde campagnes).

Wat de prestaties betreft, werd de frequentiegraad (Lost Time Incident Rate, GRI - G4 LA06) voor 2019 berekend op 2,61 incidenten met meer dan één dag afwezigheid per miljoen gewerkte uren.1 De ernstgraad (Lost Time Severity Rate, GRI-G4 LA06) werd berekend als 0,024 dag verloren per 1000 gewerkte uren.

In 2019 (voor het zesde opeenvolgende jaar) waren er geen sterfgevallen door werkgerelateerde ongevallen. UCB heeft geen activiteiten waarbij medewerkers een verhoogd risico of een verhoogde blootstelling aan beroepsziekten hebben.

1 Bereik van de rapportage Gegevens over gezondheid en veiligheid op het werk zijn van toepassing op 99,5% van de mensen die werkzaam zijn bij UCB.