Onze Patiëntenwaarde Strategie

Onze Patiëntenwaarde Strategie

Onze Patiëntenwaarde Strategie, gelanceerd in 2015, heeft de prestaties van UCB aangestuurd. Ons operationeel model stelt patiënten en hun individuele ervaringen centraal in alles wat we doen – van ontdekking tot ontwikkeling tot levering. We gebruiken patiëntinzichten om onze wetenschap te informeren en oplossingen te ontwikkelen die we aan patiënten kunnen leveren. Het is door deze voortdurende dialoog met patiënten dat we innovatieve en gedifferentieerde oplossingen kunnen ontwikkelen die onze ambitie voor Patiënten in specifieke patiëntenpopulaties waarmaken.

Het operationele model van UCB plaatst de patiënt centraal in onze activiteiten en beslissingen
Patient Value Strategy (graphic)

Ons strategisch doel is om tegen 2025 leider te zijn in specifieke patiëntenpopulaties

Onze Patiëntenwaarde Strategie is de basis voor ons doel om tegen 2025 te leiden in specifieke patiëntenpopulaties en begeleidt ons op onze reis om de biofarmaceutische leider te worden die de voorkeur geniet van de patiënt. Dit toekomstige doel wordt ondersteund door drie strategische imperatieven:

1. Patiënten en innovatie centraal in onze activiteiten houden

UCB is "Geïnspireerd door patiënten en gedreven door wetenschap". Om waarde te creëren voor patiënten moeten we onze aandacht blijven richten op de onvervulde behoeften van patiënten en doorgaan met het ontwikkelen en investeren in geavanceerde wetenschappelijke platformen en medische vooruitgang.

2. Open en verbonden blijven met de externe wereld

In een dynamische wereld met veel nieuwe grenzen in weten­schap en technologie, omarmen we de nieuwste medische weten­schap, evenals vooruitgang in kunst­matige intelligentie en digitale gezond­heid, en blijven we op de hoogte van maatschappelijke uitdagingen om ons heen. Ons onderzoek en onze partner­schappen zijn cruciaal om de belofte van deze ontwikkelingen waar te maken.

3. Optimaal gebruik maken van ons leiderschap en onze capaciteiten

UCB heeft een sterk erfgoed in onze focusgebieden immunologie en neurologie. We zullen het volledige potentieel ontsluiten van onze toonaangevende expertise in deze gebieden terwijl we blijven bouwen aan onze patiëntwaarde-gebaseerde cultuur, leiderschap en strategische capaciteiten.

We willen waarde creëren voor specifieke patiëntenpopulaties, te beginnen met een uniek begrip van biologie en de presentatie van ziekten. Het gaat erom de patiënten echt goed te begrijpen.

Emmanuel Caeymaex, Executive Vice President Immunology Solutions & Head U.S.

Om ons doel te bereiken, hebben we een langetermijnstrategie ontwikkeld met drie strategische fasen:

  • Groeien en Voorbereiden” van 2014-2018,
  • Versnellen en Uitbreiden” vanaf 2019 (2019-2021) en ten slotte 
  • Doorbraak en Leiden” in specifieke populaties tegen 2025 (2021-2025).

In 2019 zijn we het eerste jaar van deze fase ingegaan. Als we naar de toekomst kijken, zullen we navigeren door belangrijke mijlpalen en veranderingen die verschillende nieuwe, gedifferentieerde oplossingen kunnen bieden voor patiënten met ernstige ziekten, consistent met onze ambitie voor patiënten.

Een overzicht van de drie fasen van onze patiëntwaardestrategie is uiteengezet in ons Geïntegreerd Jaarverslag 2018.

Onze Patiëntenwaarde Strategie en ons organisatiemodel evolueren om ons te ondersteunen op onze weg naar ons strategische doel.

In de zomer van 2019 hebben we onze engagementen voor mensen met ernstige ziekten en de samenleving vernieuwd en onze organisatie en onze manier van werken aangepast. Onze nieuwe organisatie zal ons helpen om de kansen die voor ons liggen verder te omarmen en ons aan te passen aan interne en externe veranderingen, zodat we ons doel kunnen waarmaken.

Belangrijk is dat we een digitale bedrijfstransformatie uitvoeren om volledig te omarmen hoe digitale technologie een grote invloed heeft op de manier waarop gezondheidszorg en medicijnen worden ontwikkeld, geleverd en ervaren door zorgverleners, betalers en patiënten. De integratie van duurzaamheid in onze strategie helpt ons ook onze maatschappelijke impact te verbeteren en tegelijkertijd te zorgen dat we goed blijven presteren als bedrijf.

Bezoek de sectie Onze Medewerkers voor meer informatie over hoe we zijn georganiseerd en over de rol van onze medewerkers in waardecreatie.

Relevante GRI indicatoren

102-7 gri-id7:102-7