Brief aan onze belanghebbenden

Brief aan onze belanghebbenden

Geachte mensen die met een ernstige chronische ziekte leven,
geachte aandeelhouders, partners en collega’s,

Welkom bij ons tweede Geïntegreerd Jaarverslag – bedankt dat u met ons bent doorgegaan of dat u zich bij onze reis hebt aangesloten!

Ons streven om de door de patiënt verkozen biofarmaceutische leider te worden – waarbij we de verschillende dimensies van ons bedrijf benutten om duurzame waarde te bieden voor patiënten, onze werknemers, de samenleving en onze aandeelhouders – blijft ons leiden terwijl we leren en ons aanpassen aan nieuwe en uitdagende omgevingen.

De implementatie van onze Patiëntenwaarde Strategie begin 2015 stelde ons in staat om het leven van 3,5 miljoen patiënten in 2019 positief te beïnvloeden en een duurzame bedrijfsgroei te leveren gedurende de laatste vijf jaar: Een jaarlijkse omzetgroei (samengesteld jaarlijks groeipercentage) van 8% sinds 2014 en een verhoogde winstgevendheid (rEBITDA naar omzet) van 18% in 2014 tot 29% in 2019.

Onze strategische aanpak begint met een diepgaand begrip van de patiënten, van biologie tot gedrag, in plaats van te beginnen vanuit een puur wetenschappelijk perspectief. We willen de volledige impact van hun ziekte begrijpen, wat onze wetenschappers helpt om originele wetenschappelijke hypotheses te ontwikkelen en deze te vertalen naar innovatieve oplossingen voor specifieke patiëntenpopulaties.

Jean-Christophe Tellier, Chief Executive Officer and Evelyn du Monceau, Chair of the Board (photo)
Jean-Christophe Tellier, Chief Executive en
Evelyn du Monceau, Voorzitster van de Raad van bestuur

Tegen 2025 wil UCB een leider zijn in specifieke patiëntenpopulaties en een toenemend aantal mensen met ernstige ziekten de vrijheid bieden om hun best mogelijke leven te leiden. Geleid door onze Patiëntenwaarde Strategie en gericht op deze patiëntenpopulaties, is onze ambitie om unieke resultaten en de beste ervaring te leveren aan alle patiënten die onze oplossingen nodig hebben, op een manier die levensvatbaar is voor patiënten, voor de samenleving en voor UCB. We zijn ervan overtuigd dat onze strategie de manier is om het toekomstige succes van UCB en duurzame groei te verzekeren.

In de wereld van vandaag, vol met ecologische en sociale uitdagingen, erkennen we ook onze verantwoordelijkheid om positieve verandering te bewerkstelligen. We zijn toegewijd om duurzaamheid als een echte zakelijke aanpak te beschouwen en we zullen onze inspanningen richten op vier gebieden die volgens ons cruciaal zijn voor ons succes op lange termijn en onze bijdrage aan de samenleving naast onze financiële prestaties: continu innoveren om gedifferentieerde geneesmiddelen aan patiënten te bieden, de toegang van patiënten tot onze oplossingen verbeteren, de veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze werknemers bevorderen en onze ecologische voetafdruk minimaliseren.

Het doel van UCB is om waarde te creëren voor patiënten nu en in de toekomst.

Onze ambitie voor patiënten is gebaseerd op ons innovatievermogen om gedifferentieerde oplossingen te bieden met unieke resultaten die specifieke patiënten helpen hun levensdoelen te bereiken en die voor hen de beste individuele ervaring creëren. Dit betekent ook toegang garanderen voor iedereen die deze oplossingen nodig heeft, op een manier die levensvatbaar is voor patiënten, de samenleving en UCB.

Wij zijn van mening dat we onze ambitie voor patiënten moeten verwezenlijken door de juiste voorwaarden te scheppen voor onze werknemers, de gemeenschappen waarin we actief zijn en onze aandeelhouders. We kunnen dit niet alleen doen en we omarmen partnerschappen met andere belanghebbenden in het gezondheidszorgsysteem.

2019, een transformationeel jaar!

In 2019 zijn we de volgende fase van onze Patiëntenwaarde Strategie ingegaan, die we ’Versnellen en Uitbreiden’ (2019-2022) noemen.

Tijdens deze fase versnellen we ons groeipotentieel door ons vermogen om de differentiatie van onze geneesmiddelen aan te tonen verder te verbeteren, door onze ontwikkelingstijdlijnen te versnellen door nieuwe benaderingen en door de toegang van patiënten tot onze belangrijkste geneesmiddelen te verbeteren.

Op basis van onze sterke klinische ontwikkelingspijplijn hebben we het potentieel voor zes nieuwe productlanceringen tegen 2025:

Potentiële nieuwe productlanceringen tegen 2025 (graphic)

* Goedkeuringen ontvangen in de volgende markten:

- Goedgekeurd in de E.U. voor de behandeling van ernstige osteoporose bij postmenopauzale vrouwen met een hoog risico op fracturen.
- Goedgekeurd in de VS, voor de behandeling van osteoporose bij postmenopauzale vrouwen met een hoog risico op fracturen.
- Goedgekeurd in Japan en Zuid-Korea voor de behandeling van osteoporose voor vrouwen en mannen bij hoog risico op fracturen.
- Goedgekeurd in Canada voor de behandeling van osteoporose voor postmenopauzale vrouwen met een hoog risico op fracturen.
- Goedgekeurd in Australië voor de behandeling van osteoporose bij postmenopauzale vrouwen met een hoog risico op fracturen en als een behandeling om botmassa te verhogen bij mannen met osteoporose met een hoog risico op fracturen.

In 2019 hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt in de richting van dit ambitieuze doel en het risicoprofiel van UCB verbeterd:

  • Evenity® en Nayzilam® werden goedgekeurd en gelanceerd zoals gepland.
  • Bimekizumab heeft drie positieve Fase 3-studieresultaten in psoriasis opgeleverd en de indiening bij regelgevende instanties zou medio 2020 moeten plaatsvinden.
  • UCB startte meerdere Fase 3-onderzoeken: bimekizumab bij artritis psoriatica en axiale spondyloarthitis en begin 2020 bij hidradenitis suppurativa, padsevonil bij genees­middelen­resistente epilepsie en rozanolixizumab bij gegeneraliseerde myasthenia gravis en bij immuun­trombocyto­penie (ITP).
  • UCB0107, ons anti-Tau-antilichaam, rapporteerde positieve Fase 1-resultaten en zal deelnemen aan de bevestigende studie in het tweede kwartaal van 2020.
  • Om onze groei te begeleiden en ons voor te bereiden op de lancering en de lange-termijnvoorziening van toekomstige geneesmiddelen die momenteel in klinische ontwikkeling zijn, heeft UCB ook besloten om een nieuwe biotechnologische fabriek in Braine-l’Alleud (België) te bouwen, die begin 2020 van start gaat.

Bovendien hebben we in oktober 2019 een overeenkomst gesloten om Ra Pharmaceuticals, Inc. (Ra Pharma) over te nemen. De transactie zal het leiderschapspotentieel van UCB in myasthenia gravis vergroten door een Fase 3-ontwikkelingsproject aan onze pijplijn toe te voegen. Het zal ook een nieuw eigen technologieplatform brengen dat de ontdekkingsmogelijkheden van UCB vergroot en zou de aanwezigheid van UCB in de VS kunnen versterken met een locatie in de omgeving van Boston. De transactie blijft onderworpen aan goedkeuring van de antitrustwetgeving en zal naar verwachting tegen het einde van het eerste kwartaal 2020 worden afgerond.

In 2019 hebben we onze organisatie en onze manier van werken aangepast om de kansen verder te benutten en ons voor te bereiden op de lanceringen die voor ons liggen. Onze cultuur is meer dan ooit gericht op het aanmoedigen van ieder van ons om verantwoordelijkheid te nemen om op een transversale en behendige manier zinvolle waarde voor patiënten te creëren. Deze evolutie is zichtbaar in de nieuwe samenstelling van ons Uitvoerend Comité en hun directe rapporten met transversale verantwoordelijkheden en een kleinere omvang voor deze twee groepen. Wij geloven dat onze mensen en leiders de sleutel zijn om onze ambitie waar te maken. We zullen daarom de leiderschapscapaciteiten van onze organisatie blijven ontwikkelen, evenals authentieke, adaptieve en veerkrachtige leiders. We willen een groeimindset promoten om betrokkenheid en prestaties te vergroten.

Belangrijk is dat we ook een versnellingsproces doorlopen om volledig te omarmen hoe digitale technologie invloed heeft op de manier waarop gezondheidszorg wordt ontwikkeld, geleverd, ervaren door zorgverleners, betalers en patiënten.

Onze kernproducten bleven onze patiënten dienen en verder groeien in 2019. Op basis van zijn gedifferentieerd profiel en de lanceringen van de nieuwe indicatie houdt Cimzia® (certolizumab pegol) zich goed staande in een competitieve omgeving. In de VS is Cimzia® de eerste en enige biologische behandeling van niet-radiografische axiale spondyloartritis (nr-axSpA) goedgekeurd door de Food and Drug Administration (FDA). Cimzia® is ook beschikbaar voor patiënten met reumatoïde artritis in China en voor patiënten met psoriasis en artritis psoriatica in Japan. Vimpat® (lacosamide), Keppra® (levetiracetam) en Briviact® (brivaracetam) bereiken steeds meer patiënten met epilepsie. In de VS werd Keppra® goedgekeurd als monotherapie bij de behandeling van epilepsie-aanvallen met partieel begin, met een bijgewerkte etikettering voor zwangerschap en borstvoeding. In Japan heeft Vimpat®, bovenop twee nieuwe formuleringen (intraveneuze en droge siroop), ook goedkeuring gekregen voor de behandeling van kinderen met aanvallen met partieel begin.

In 2019 leverde UCB een sterker dan verwachte financiële prestatie dankzij de sterke vraag naar Cimzia® en Vimpat® in het vierde kwartaal van het jaar, met een omzetgroei van + 6% tot € 4.9 miljard - bij constante wisselkoersen plus 7%. De onderliggende winstgevendheid van UCB, recurrente EBITDA, bereikte € 1.4 miljard (+ 2%; 11% tegen constante wisselkoersen). Hierdoor konden we onze O&O-investeringen zoals gepland intensiveren: 26% van de omzet werd geïnvesteerd in onze activiteiten voor onderzoek en klinische ontwikkeling.

We hebben ook goede vooruitgang geboekt op het gebied van onze lange-termijn milieudoelstellingen, namelijk om koolstofneutraal te zijn, het waterverbruik met 20% te verminderen en de afvalproductie met 25% te verminderen tegen 2030. In 2020 zullen we op onze engagementen met betrekking tot de toegang tot geneesmiddelen en gezondheid, veiligheid en welzijn van onze werknemers werken, die beide van cruciaal belang zijn voor onze inzet voor duurzaamheid.

We hebben een duidelijke strategie en bevestigde doelstellingen voor 2020 en daarna

De succesvolle evolutie van onze pijplijn in laat stadium vereist extra middelen op korte termijn. We zullen daarom aanzienlijk blijven investeren in Onderzoek en Ontwikkeling om baanbrekende geneesmiddelen te leveren die waarde creëren voor patiënten nu en in de toekomst. Dankzij haar sterke financiële fundamenten zal UCB selectief gebruik maken van haar financiële en strategische flexibiliteit om haar interne pijplijn aan te vullen met externe innovatieve activa, programma’s of platformen via partnerschappen, licenties of acquisities.

Terwijl we op korte termijn onze investeringen in onze nieuwe groeifactoren voor de jaren na 2022 zullen verhogen, zijn we vastbesloten om terug te keren naar competitieve winstgevendheid met een recurrente EBITDA / opbrengstratio van 31% in 2021. We hebben ook piekomzetdoelen vastgelegd voor Vimpat®, verwachting om € 1,5 miljard te bereiken in 2022 en Cimzia®, die naar verwachting minstens € 2 miljard zal bereiken in 2024. De geplande acquisitie van Ra Pharmaceuticals, Inc. en zijn pijplijn zal vanaf 2024 een versnelde groei van de bedrijfsresultaten mogelijk kunnen maken.

Voor 2020 streven we naar inkomsten tussen € 5,05 - 5,15 miljard – dankzij onze huidige groei van kernproducten en het bedienen van nieuwe patiëntenpopulaties, en voor een recurrente EBITDA van 28-29% van de omzet. De vooruitzichten zullen worden bijgewerkt bij het afsluiten van de geplande acquisitie van Ra Pharma. 

Tenslotte...

We zouden geen van onze indrukwekkende resultaten voor 2019 hebben bereikt zonder de inzet, betrokkenheid en passie van al onze collega’s - het is buitengewoon verrijkend om met jullie allen samen te werken om UCB sterker en de wereld een betere plek te maken. We zijn erg dankbaar voor jullie harde werk.

We willen ook onze aandeelhouders, onze Raad van bestuur, ons Uitvoerend Comité en Leiderschapsteams bedanken voor hun steun en vertrouwen, terwijl we verder werken om de biofarmaceutische leider te worden die de voorkeur geniet van de patiënten - geïnspireerd door patiënten en gedreven door wetenschap.

Jean-Christophe Tellier, Chief Executive Officer
Evelyn du Monceau, Voorzitster van de Raad van bestuur

Februari 2020