Onze prestaties

Onze prestaties

UCB zet zijn strategische groeipad op een duurzame manier voort. In 2019 hebben we een sterker dan verwachte financiële prestatie geleverd. We hebben onze onderzoeks- en ontwikkelingsinvesteringen zoals gepland geïntensiveerd: in 2019 zijn we vijf Fase 3-programma’s gestart met meer dan 4 000 ingeschreven patiënten. We hebben goede vooruitgang geboekt met onze lange-termijndoelstellingen voor het milieu. We bleven ook onze manier van werken aanpassen om de kansen verder te benutten en ons voor te bereiden op de lanceringen die voor ons liggen. 

1

Milieugegevens worden vergeleken met 2015, het jaar voordat we onze doelstellingen hebben vastgelegd om de ecologische voetafdruk van UCB te verminderen.

 

 

 

 

2018

2019

Continue groei

Omzet (€ miljoen)

4 632

4 913

rEBITDA/omzetratio

30%

29%

Ratio O&O kosten/opbrengsten

25%

26%

Innoveren om waarde te creëren waarde voor patiënten nu en in de toekomst.

# Activa in pijplijn

10

7

# Eerste goedkeuringen

0

2

Onze gemeenschappen en hun omgeving respecteren1

Richting koolstofneutraliteit

−30%

−35%

Verminderde Afvalproductie

−24%

−32%

Verminderd Wateronttrekking

−1%

−27%

Onze medewerkers helpen een vervuld leven te leiden

Aantal werknemers

7 500

7 606

% Vrouw/man [hele bedrijf]

49%/51%

50%/50%

% Vrouw/man [uitvoerend niveau]

29%/71%

33%/67%

% Vrouw/man [Raad]

31%/69%

38%/62%

De financiële gegevens worden gerapporteerd voor de periode 1 januari-31 december. Financiële gegevens worden halfjaarlijks gerapporteerd en niet-financiële gegevens worden jaarlijks gerapporteerd. Het laatste geïntegreerde rapport werd gepubliceerd op 28 februari 2019.