Onze Ambitie voor Patiënten

Onze Ambitie voor Patiënten

We hebben een fundamentele toewijding aan mensen met ernstige ziekten, hun verzorgers en hun families om hen in staat te stellen hun beste leven te leiden. We innoveren voortdurend om gedifferentieerde oplossingen te bieden met unieke resultaten die specifieke patiënten helpen hun levensdoelen te bereiken en die voor hen de beste individuele ervaring creëren. Dit betekent ook toegang garanderen voor iedereen die deze oplossingen nodig heeft, op een manier die levensvatbaar is voor patiënten, de samenleving en UCB.

Onze ambitie voor patiënten (graphic)

Wij zijn van mening dat we onze Ambitie voor Patiënten moeten verwezenlijken door de juiste voorwaarden te scheppen voor onze werknemers, de gemeenschappen waarin we actief zijn en onze aandeelhouders. We kunnen dit niet alleen doen en we omarmen partnerschappen met andere belanghebbenden in het gezondheidszorgsysteem.

Onze engagement aan de belanghebbenden

We verbinden ons ertoe onze medewerkers te helpen een vervuld leven te leiden - door hen te laten groeien en een loopbaan te cultiveren die hen betekenis geeft - tot het compenseren en hun eerlijke behandeling. Wij geloven dat we een positieve impact kunnen hebben door onze medewerkers toegang te bieden tot uitgebreide ondersteuning voor gezondheid en welzijn.

We respecteren de gemeenschappen waarin we actief zijn. Voor UCB vormt menselijke gezondheid de kern van onze activiteiten en het is intrinsiek verbonden met de gezondheid van onze planeet. We handelen om onze milieuvoetafdruk te minimaliseren in onze gehele waardeketen.

We streven ernaar waarde te creëren voor onze aandeelhouders – die investeren in UCB in ruil voor een concurrerend rendement en een positieve impact op patiënten en de samenleving.

Duurzaamheid integreren in onze strategie

Bij UCB weten we dat de uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd, van klimaatverandering tot toenemende ongelijkheden, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat bedrijven een belangrijke rol moeten spelen om een duurzame toekomst voor iedereen te waarborgen. Wij zijn van mening dat de beste manier om een positieve impact op de samenleving te hebben en te blijven gedijen, is om onze verplichtingen tegenover patiënten en onze belanghebbenden na te komen. UCB heeft collega’s en externe belanghebbenden ingeschakeld om de integratie van duurzaamheid in ons bedrijf te begeleiden. Belangrijke inzichten uit dit proces waren onder meer de noodzaak om ons te concentreren op onze expertise en om de gezondheid en het welzijn van de mensen om ons heen te verbeteren. Deze dialoog heeft de vier pijlers geïnspireerd waardoor we duurzaamheid integreren in onze strategie:

(graphic)

Innovatie in Onderzoek & Ontwikkeling

Innoveren om gedifferentieerde oplossingen te bieden met unieke resultaten die specifieke patiënten helpen hun levensdoelen te bereiken en die voor hen de beste individuele ervaring creëren.

Lees meer

Toegang tot geneesmiddelen

Zorgen voor toegang tot UCB-oplossingen voor alle patiënten die ze nodig hebben op een manier die levensvatbaar is voor patiënten, voor de samenleving en voor UCB.

Lees meer

Gezondheid, veiligheid en welzijn van medewerkers

UCB-medewerkers toegang bieden tot uitgebreide ondersteuning voor gezondheid, veiligheid en welzijn.

Lees meer

Ecologische voetafdruk

Onze ecologische voetafdruk minimaliseren doorheen onze gehele waardeketen.

Lees meer

We stellen lange-termijndoelen voor elk van deze vier pijlers. We zullen onze prestaties jaarlijks blijven evalueren met als doel onze positieve maatschappelijke impact te maximaliseren en financieel goed te blijven presteren.

Lees meer over onze rapportagestandaarden in het gedeelte GRI-standaarden.

Onze bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

In 2015 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals - SDG’s) voor 2030 vastgesteld als een kader om een duurzame toekomst voor iedereen te bereiken. Gezien de omvang van de uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd, moeten we allemaal bijdragen om deze ambitieuze doelen te bereiken. We zijn toegewijd om bij te dragen aan de SDG’s en we zijn ervan overtuigd dat partnerschappen essentieel zijn omdat de doelen niet door geïsoleerde actoren kunnen worden bereikt. Door onze expertise in de gezondheidszorg en onze partner­schappen/netwerk zijn wij van mening dat we de meeste impact kunnen hebben door ons te concentreren op 2 van de 17 doelstellingen van de Verenigde Naties:

  • SDG # 3 gaat over het verzekeren van een gezond leven en het bevorderen van welzijn voor iedereen op alle leeftijden en
  • SDG #17 die alle belanghebbenden ertoe brengt de implementatiemiddelen te versterken en het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling nieuw leven in te blazen.
SDG 3 en SDG 17 (graphic)

Zoals beschreven in ons Geïntegreerd Verslag 2019, hebben we ook een positieve invloed op andere SDG’s via onze verschillende activiteiten. U kunt onze algemene bijdrage aan de 2030 Verenigde Naties-agenda voor Duurzame Ontwikkeling zien in de tabel die onze activiteiten in kaart brengt volgens de GRI-normen.